Project Manager

Efficiëntere en kosteneffectievere systemen met de hulp van onze Project Manager

Wie is de projectmanager?

Je wordt direct ter plaatse begeleid door een expert

De Project Manager die veilig en in direct contact met de technische dienst werkt, is je directe contactpersoon op de installatieplaats.

Deze persoon zal verantwoordelijk zijn voor de leiding van het team en de organisatie van de middelen op de installatieplaats, waardoor de correcte installatie van de systemen wordt gewaarborgd.

Teamleiding

Jouw team weet te allen tijde wat het moet doen.

Machines en gereedschappen

Je weet precies welke machines en gereedschappen je nodig zult hebben.

Logistieke coördinatie

Wij begeleiden en coördineren logistieke beslissingen.

Maximaliseer de winst

Wij zorgen voor meer goedkeuring van budgetten met strakkere schattingen van tijd en middelen.

Wanneer heb je een Project Manager nodig?

Bij de eerste installaties van je team of bij grote projecten kan de begeleiding van de Project Manager een grote hulp zijn.

Bovendien krijg je altijd installatiehandleidingen en voortdurende ondersteuning van je verkoopadviseur en het team van de technische dienst.

Voordelen van een Project Manager

Beperk de risico's tot een minimum

Door het project te centraliseren in een enkele, zeer ervaren figuur, wordt een globale visie op het project bereikt en wordt het gemakkelijker om oplossingen te vinden voor mogelijke tegenslagen zonder dat deze gevolgen hebben voor de eindklant.

Directe opleiding

Als je team niet veel ervaring heeft, kan het uit de eerste hand leren hoe onze systemen moeten worden geïnstalleerd en welke problemen zich vaak ter plaatse voordoen.
Dit zal met name van belang zijn voor gemotoriseerde schuifdaken, waarbij complexe kwesties zoals de installatie van domotica een rol spelen.

Voldoe aan leveringsvoorwaarden en -termijnen

Een ervaren projectmanager kan het project helpen plannen en inplannen, de nodige middelen identificeren, de verschillende teams coördineren en de voortgang van het project bewaken om ervoor te zorgen dat de middelen optimaal worden gebruikt, de termijnen worden gehaald en de doelstellingen van de klant worden bereikt.

Ontdek de T7003 RPT. De eerste serie schuifdaken op de markt met langsliggende Thermische onderbreking.

Meer informatie ->